OVER ONS

Smets advocaten

Bent u op zoek naar advocaten die een gedegen beroepskennis combineren met persoonlijk contact ? Onze eerste kwaliteit bestaat erin dat wij naar u luisteren en door gerichte vragen te stellen Uw probleem in de juiste juridische context plaatsen.
Van daaruit wijzen wij u de beste weg om uit het probleem te geraken en zoeken wij samen met u naar een originele en creatieve oplossing, indien mogelijk buiten de rechtbank : Hierbij hoort het formuleren van overtuigende voorstellen voor de tegenpartij, het voeren van onderhandelingen of de doorgedreven behartiging van uw belangen bij de rechtbank. Op die wijze staan wij in voor een integrale dienstverlening aan u. Bij dit alles staat uw belang voorop. Over onze erelonen heerst volledige openheid en wij bespreken ook dat aspect graag met u.

Beide partners van het kantoor hebben ook een specifieke opleiding gevolgd als bemiddelaar en zijn als dusdanig erkend door de Belgische bemiddelingsinstituten :
 
Hilde Smets is erkend bemiddelaar in familiezaken (erkenning door de Federale Bemiddelingscommissie)

Johan Smets is bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken.