Erelonen

Afwijkingen zijn mogelijk ingevolge individuele overeenkomsten die met de cliënt worden afgesproken. Advocaten zijn sedert 01.01.2014 btw-plichtig; alle voormelde tarieven zijn exclusief btw en moeten verhoogd worden met 21 %.

Door tijdig een advocaat te raadplegen, kan U geld besparen. Problemen ontstaan immers  vaak als gevolg van onduidelijke afspraken of onnauwkeurige overeenkomsten. Het kan in sommige gevallen van groot belang zijn om tijdig te reageren om nog grotere problemen of nodeloze procedures te voorkomen.
Bij een eerste advies verduidelijken wij met kennis van zaken uw situatie en de mogelijke stappen die kunnen ondernomen worden.Voor een verkennend gesprek van circa 30 minuten wordt slechts 50 EUR aangerekend.

Wij geven U steeds op voorhand volledige openheid over de door ons toegepaste tarieven na consultatie. Voor de begroting van het ereloon kunnen 3 berekeningswijzen worden gehanteerd:
– Vergoeding per uur: zijnde een bedrag per aanrekenbaar uur voor geleverde diensten.
– Vergoeding naargelang de waarde van de zaak: zijnde een percentage op het in geld
gewaardeerde belang van de zaak.
– Vergoeding per prestatie: zijnde de bedragen die in bepaalde concrete gevallen mogen aangerekend worden voor uitgevoerde prestaties.

Bij elke gebruikte berekeningswijze kunnen correcties worden toegepast om het concrete ereloon in een zaak te begroten.

140 EUR per uur of volgens overeenkomst die we voorafgaandelijk met u sluiten.
Hierbij kunnen een aantal correctie-coëfficiënten in min of meer worden toegepast wegens het belang van de zaak, de ervaring van de advocaat of andere factoren zoals bijvoorbeeld het spoedeisend karakter of de moeilijkheidsgraad van het dossier. Het ereloon kan verhoogd worden met een succesfee.

Het ereloon wordt berekend per schijf overeenkomstig de volgende schaal :
– 0 EUR tot   7.500 EUR :    15 %
– 7.501 EUR tot 75.000 EUR :   10 %
– 75.001 EUR tot 150.000 EUR :  8 %
– 150.001 EUR tot 300.000 EUR : 6 %
– meer dan 300.000 EUR : 4 %
Ook hier worden correctie-coëfficiënten toegepast: een vermindering van de percentage tot bijvoorbeeld de helft kan worden weerhouden in bepaalde concrete gevallen, zoals voor het bedrag dat niet het voorwerp van enige betwisting uitmaakt of dat slechts gedeeltelijk wordt betwist.

Voor bepaalde concrete procedures worden door het kantoor specifieke tarieven toegepast die een forfait uitmaken voor die welbepaalde zaken.

De in rekening te brengen kantoorkosten omvatten volgende posten :

1.   Dactylografie :

Deze post dekt alle kantoorkosten en wordt forfaitair berekend over het aantal pagina’s typwerk aan 12,5 EUR per blad.

2.   Fotocopies :

0,40 EUR per kopie

3.   Verplaatsingskosten :

0,50 EUR per kilometer

4.   Bijzondere kantoorkosten :

Deze kosten zijn bijvoorbeeld aantekentaks, internationaal faxverkeer, internationale telefoongesprekken en dergelijke.

Zij worden afzonderlijk aan reële kostprijs aangerekend in het dossier,
waarvoor ze zijn gemaakt.

5.   Gerechtskosten :

Deze worden afzonderlijk begroot.