Beroepsregels

en gedragscodes

Als advocaten ingeschreven aan de balie van Limburg is de associatie onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be, en aan de reglementen van de balie Limburg die geraadpleegd kunnen worden op www.juridischlimburg.be