Beroepsaansprakelijkheid

Onze beroepsaansprakelijkheid is verzekerd in eerste rang bij  AMLIN EUROPE NV met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 37 en in tweede rang bij AG  INSURANCE NV, met zetel te 1000 Brussel, E. Jacqmainlaan 53